diumenge, 5 d’octubre del 2008

Què és la pluja àcida?
La pluja àcida és la presència d'òxids de sofre i de nitrogen a l'atmosfera generats en activitats de combustió per produir energia. Els òxids de sofre es produeixen en la combustió de carbó o de petroli; els òxids de nitrogen es produeixen en totes les combustions especialment en les dels motors dels vehicles.
La pluja àcida es forma quan els òxids de sofre i nitrogen, en combinar-se amb l'aigua de l'atmosfera, formen petites gotes d'aigua que contenen àcid sulfúric i àcid nítric. Aquestes gotes poden crèixer fins a convertir-se en gotes de pluja.
La pluja àcida té efectes negatius sobre la vegetació i ecosistemes aquàtics. La pluja àcida crema les fulles dels arbres i les plantes provocant la seva defoliació. També augmenta l'acidesa de l'aigua del sòl, la qual cosa provoca una mala absorció de sals i aigua per les plantes a través de les arrels i la mort de molts organismes que no poden suportar aquesta acidesa.