dimarts, 21 d’octubre del 2008

El canvi climàtic a catalunya.


El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, òrgan assessor del Govern en l’àmbit del desenvolupament sostenible, ha impulsat i coordinat la realització d'un estudi sobre els possibles efectes del canvi climàtic al nostre país, juntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya, empresa pública del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Hi participen més de vint experts en diversos àmbits del coneixement, els quals compten amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans. Alguns d'aquests experts són membres de la Xarxa Temàtica de Catalunya del Canvi Climàtic, la qual té com a objectius interrelacionar i coordinar els diferents agents que desenvolupen investigacions sobre el canvi climàtic al nostre país.

El treball s’ha dividit en tres grans blocs:

  1. La ciència del canvi climàtic: la situació i evolució del clima, els indicadors de canvi climàtic a Catalunya, l'inventari d'emissions i projeccions futures sobre el canvi climàtic al nostre país.
  2. Els impactes, la vulnerabilitat, la mitigació i l'adaptació davant els efectes del canvi climàtic (en sectors com el transport, la indústria, l'agricultura, el turisme, la salut o els sistemes naturals).
  3. Els instruments de gestió del canvi climàtic: àmbit competencial de Catalunya per desenvolupar una política de lluita contra el canvi climàtic i els seus potencials efectes, instruments econòmics aplicables, la percepció social del canvi climàtic, etc.