dimarts, 7 d’octubre del 2008

Què és un ecosistema?


Un ecosistema és un sistema dinàmic relativament autònom, format per una comunitat natural am el seu medi ambient.

L'acció de l'home a una escala, està influint en molts ecosistemes i fins i tot destruint-los. Alguns dels impactes ambientals de l'activitat humana sobre els ecosistemes son:
. Destrucció i fracmentació d'habitats.
.Canvi climàtic.
. Contaminació