diumenge, 5 d’octubre del 2008

Per què alguns combustibles els anomenem fòssils?

Els combustibles fòssils son aquells combustibles originats per la fossilització de matèria osgànica.

El petroli, el carbó i el gas s'anomenen combustibles fòssils perquè el seu ritme de producció és molt lent.
Els combustibles fòssils que estem consumint actualment es van produir fa milers d'anys, formen part de les fonts d'energia no renovables, fonts d'energia que tenen una formació molt lenta en comparació amb el ritme d'explotació humà.
Les reserves de combustibles fòssils són limitades en el temps i s'exhauriran si no es disminueix el consum.
L'ús de combustibles fòssils és la principal causa d'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera i el responsable directe de l'augment de diòxid de carboni, que a la vegada augmenta l'escalfament del planeta.