dimarts, 14 d’octubre del 2008

Què és el forat d'ozò?

El forat d'ozó és el fecte de les activitats de l'home sobre l'ambient a lacapa d'ozó.

Els efectes de la disminució de la capa d'ozó sobre la superfície terrestre, eś l'augment de radiacions ultraviolades que danyen als èssers huamns, animals i plantes.
En els humans aquestes radiaccions poden produir enfermetats com el càncer de pell.

Afortunadament per a la vida, la proporció de la perillosa radiació ultraviolada que arriba a la superfície terrestre és solament un 10 % de la que, procedent del Sol, arriba a l'atmosfera superior; aquesta reducció és deguda a l’existència de l’anomenada capa d'ozó de l'estratosfera, amb una concentració màxima als 30-40 km d'altura.
Aquesta capa d'ozó és com la pell protectora de la Terra. Es forma i destrueix contínuament,mantenint-se en equilibri natural des que la fotosíntesi enriquira d'oxigen l’atmosfera primitiva.