dimarts, 30 de setembre de 2008

Què és la naturalesa?

La naturalesa, en el seu sentit més ampli, és equivalent al món natural, univers físic, món material o univers material. El terme "naturalesa" fa referència als fenòmens del món físic, i també a la vida en general.

En quest blog es respondran varies preguntes sobre la naturalesa:

-Què és i com es produeix un tsunami ?
-Com i perquè es produeix un terratremol?
-Què és la pluja àcida?
- Perquè a alguns combustibles els anomenem fòsils?
- Què es un ecosistema?

I altres temes relacionats amb la naturalesa!